Update cookies preferences Místní část Liblice - Český Brod - Spolek přátel obce Liblice - Akce v roce 2016
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce v roce 2016

 

ADVENTNÍ ČAS 26.11.2016

Na první adventní sobotu připravil náš spolek již 2. ročník akce "Adventní čas", která se opět konala v prostorách Střední odborné školy. 

Nejen děti, ale i dospělí si mohli vyrobit na této akci vánoční přání, adventní věnec, různé vánoční ozdoby, nazdobit perníčky a další různé výrobky. 

Tuto krásnou vánoční akci jsme završili večer rozsvícením vánočního stromku Ve Staré vsi "u zvoničky". Letos poprvé vyšel i průvod světýlek se zvonečky opět od Střední odborné školy a před slavnostním rozsvícením stromečku zazpívaly děti z místní mateřské školky v Liblicích několik koled. Po rozsvícení stromečku byli přítomní pozvání na malé občerstvení v podobě vánočního cukroví, vánočky a štrúdlu. Pro děti byl připraven čaj a pro dospělé bylo k dispozici svařené nealko pivo višeň a švestka a kdo měl zájem byl mu do nápoje přidán malý panák alkoholu.

Rádi bychom poděkovali vedení Střední odborné školy za možnost konání akce a nejen této, ale všech akcí našeho spolku v tomto roce v tak příjemném prostředí.

Poděkování patří též vám všem, kteří chodíte pravidelně nebo jste byli tentokrát poprvé na naší akci. Je vidět, že naše snaha a práce není marná a je o ni zájem.

V neposlední řadě vám děkujeme za podporu nejen finanční formou vstupného, ale i třeba krásným vzkazem v naší spolkové knize. 

Ještě jednou všem děkujeme za podporu a budeme se na vás těšit v příštím roce na dalších akcích.

Foto z akce "adventní čas"   zde

Foto z rozsvícení stromečku   zde

 

PODZIMNÍ SLAVNOSTI 22.10.2016

V sobotu 22.10.2016 proběhl již 2. ročník Podzimních slavností. Tato akce se opět konala v prostorách Střední odborné školy v Liblicích a bylo připraveno mnoho dílniček s podzimní tématikou, např. dlabání dýní, výroba ježka nebo zvířátek z kaštanů, různé výrobky z ořechových skořápek, děti si mohly vyrobit strašidelnou lampičku nebo deštník či dýní z bareného papíru. Dále si mohly namalovat dýni, či vyrobit z látky různé podzimní výrobky a byl i připraven kurzík dekorace perníčků či výroby šperků z korálků a v neposlední řadě, si mohly vyrobit i podzimní věnec z přírodních materiálů. Příchozí si mohli zakoupit různé výrobky a podzimní dekorace. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili naši akci. 

Foto  zde

Článek na webu Kolínského deníku zde

SOUTĚŽ "O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2016"

Tato soutěž se dostala do finále a známe pořadí přihlášených účastníků.

Cena poroty:                                                 Cena veřejnosti:

1.místo - manželé Černíkovi                        1.místo - manželé Černíkovi

2.místo - pí Koudelová                                 2.místo - pí Šimůnková

3.místo. - pí Šimůnková                               3.místo - pí Koudelová

4.místo - pí Šatavová                                    4.místo - pí Šatavová

5.místo - pí Velehradská                               5.místo - pí Velehradská

Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že v příštím roce se počet přihlášených zvýší.

Foto z předávání cen  zde

 

ÚČAST NA  OSLAVÁCH 130.VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A 90.VÝROČÍ OTEVŘENÍ SOUČASNÉ BUDOVY  10.9.2016

V sobotu 10.9.2016 se náš spolek účastníl této významné akce a zajišťovaly jsme program pro děti. Připravena byla trampolína a různé další hry, zároveň byla otevřena zahrada mateřské školky, která sídlí v budově Střední odborné školy. Akce byla úspěšná a věříme, že se dětem  vše líbilo.

Foto   zde

 

ÚPRAVA ZÁHONU U TELEFONNÍ BUDKY 12.6.2016

V neděli 12.6.2016 se uskutečnila další akce našeho spolku - úprava záhonu u telefonní budky v rámci akce, kterou jsme vyhlásili v únoru "O nejhezčí květinovou výzdobu 2016". I náš spolek se snaží o to, aby Liblice měly hezčí místa. Děkujeme manželům Šimůnkovým, paní Hybešové, Martině Zvolánkové, Ireně Kuklové, Haně Tůmové, Janě Portlové, Michaele, Pavlovi a Ivaně Havlínovým za pomoc při úpravě záhonu u telefonní budky dnes odpoledne. Děkujeme i za sponzorský dar ve formě netkané textilie pod květiny a kamínků pro úpravu záhonku.

Foto  zde 

DOPRAVNÍ DEN 14.5.2016

V sobotu 14.5.2016 se uskutečnil 2.ročník této akce ve venkovních prostorách Střední odborné školy. Pro děti byly připraveny různé disciplíny, oproti loňskému roku si děti mohly vyzkoušet i chůzi na chůdách. Všichni návštěvnicí si mohli prohlédnout vozidlo a zásahové prostředky Městské policie z Českého Brodu, zásahové vozidlo dobrovolných hasičů z Poříčan. Dále byla k vidění ukázka výcviku policejních psů i zásah Městské policie. Děti mohly poměřit síly se psy Městské policie. Při odchodu obdržely všechny děti, které absolvovaly alespoň některé disciplíny diplom, průkaz cyklisty a drobné odměny. Počasí nám přálo a tak jsme si všichni toto odpoledne krásně užili. Již nyní se těšíme na další ročník této oblíbené akce. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomáhali na této akci, dále strážníkům Městské policie v Českém Brodě a dobrovolným hasičům z Poříčan. V neposlední řadě i všem, kteří přišli na tuto akci našeho spolku.

Foto  zde 

UKLIĎME LIBLICE 9.4.2016 V RÁMCI AKCE "UKLIĎME POŠEMBEŘÍ"

V sobotu 9.4.2016 jsme se opět sešli po roce k úklidu Liblic a jejich okolí. Přestože počasí nebylo takové krásné jako loni účast členů spolku a dobrovolníků z Liblic byla hojná a můžeme řící i daleko větší než v loňském roce. Nasbírali jsme spoustu odpadků a zůstala po nás čistá místa a doufejme, že někteří si již uvědomí, že lepší je odpad třídít a házet do popelnic, než po příkopech, chodníkách a dalších místech v okolí. Rádi bychom všem, kteří se zúčastnili této akce moc poděkovali za účast a zájem o to, aby byli Liblice čisté. DĚKUJEME!

Foto zde

VÍTÁNÍ JARA "ANEB POJĎME SE SPOLEČNĚ TĚŠIT NA VELIKONOCE" 19.3.2016

Dne 19.3.2016 jsme se opět po roce sešli v prostorách Střední oborné školy v Liblicích na naší akci "Vítání jara".  Letos se konal již 2.ročník této akce. Příchozí měli možnost zakoupit různé velikonoční a jarní dekorace a výrobky. Děti si mohly v různých dílničkách ozdobit velikonoční vajíčka, vyrobit tulipán  nebo zvířátko z látky, nazdobit velikonoční perníčky, ale i z drátků a korálků vytvořit různé výrobky. Byla zde i možnost vyzkoušet patchwork, uplést pomlázku nebo si vyrobit ovečku z vaty či jarní věneček z látky. Díky všem šikovným lidičkám, kteří  přijali naše pozvání k účasti byla možnost se naladit na první jarní dny a blížíce se Velikonoce. Přejeme všem krásné Velikonoce a budeme se na vás těšit na našich dalších akcích.

Foto  zde 

MASOPUST 20.2.2016

Po dlouhých 53 letech byla obnovena tradice masopustu v Liblicích. Sešli jsme se v sobotu 20.2.2016 na dvoře Střední odborné školy. I přes nepřízeň počasí byla účast masek a nejen masek, ale i ostatních občanů Liblic, Českého Brodu a okolních obcí veliká. Po společném focení masek dostal rychtář svolení k masopustnímu průvodu od zástupce města Českého Brodu. Průvod v čele s mládencem, nevěstou a rychtářem se vydal na cestu po Liblicích. V průvodu byl i "Lazaret" pro účastníky, kteří se mohli během cesty občerstvit svařeným vínem, čajem, ale i něco tvrdšího se našlo, k zakousnutí byli připravené koláčky, koblihy a boží milosti. Masopustní průvod byl pohoštěn na mnoha místech Liblic a ukončen byl v hospodě na hřišti, kde si účastníci mohli dát masopustní občerstvení, které zde bylo pro ně připraveno. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za krásnou atmosféru a účast v průvodu. Budeme se těšit na vás všechny při dalších akcích našeho spolku.

Foto zde

Článek v Kolínském deníku zde

Video zde

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ ANEB "KAM AŽ PAMĚŤ SAHÁ ..."  23.1.2016 

V sobotu 23.1.2016 jsme se sešli ve Střední odborné škole v Liblicích s místními pamětníky, ale nejen s místními přišli i pamětníci z Českého Brodu a Poříčan, což nás velmi potěšilo. Přestože počasí moc nepřálo tomuto setkání, byla účast hojná.

 

Historická  příloha kroniky obce je díky setkání opět o něco bohatší, protože každý příchozí přinesl nějakou historickou fotografii. Dopátrali jsme se i k jménům mnoha našich bývalých spoluobčanů, které mladší generace neznají. Na chodbě školy byla připravena malá výstavka z doposud získaných historických materiálů a byla k nahlédnutí i ukázka z poslední kroniky obce. Do příloh kroniky bylo zařazeno i video zachycující pohled z vysílačů „B“ a video z bourání vysílačů „A“ v roce 2004, které bylo možno též shlédnout na tomto setkání. Dle ohlasů přítomných nejspíše nezůstane u tohoto jediného setkání a v budoucnu se můžeme těšit na další. Již dnes je mnoho otázek k historii obce na seznamu pro další  připravované setkání.  

Foto zde  

Článek z této akce na webu Čti doma zde a na Kolínském deníku zde