Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostatní zajímavosti z minula

Počet domů a obyvatel v Liblicích :


 

rok

 

domů

 

obyvatel

 

1788

 

7

 

-

 

1843

 

13

 

123

 

1857

 

15

 

169

 

1890

 

27

 

323

 

1910

 

44

 

502

 

1921

 

51

 

517

 

1930

 

118

 

813

 

1934

 

118

 

813

 

1945

 

-

 

811

 

1948

 

-

 

757

 

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

V Liblicích se nachází nejvyšší stavba v ČR a to 2 anténní stožáry o výšce 355 m postavené v letech 1974 - 1976.


 

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

Počet obyvatel v Liblicích k 1. únoru 1691

 

 

mužů

žen

dětí

pacholků

děveček

celkem

Liblice

9

8

24

5

2

48

dvůr

2

2

2

4

2

12

 

Převzato z :

Vladimír Jakub Mrvík - Českobrodský zpravodaj  leden 2010 (Českobrodsko v roce 1691)

 

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

Chytilův úplný adresář království českého, Díl I., obvod obchodní a živnostenské komory v Praze, 18.6.1912

Zpracováno na základě dat úředních, jehož převážnou část dodaly st. obecní úřady

Obyvatel : 502, Čechů : 497, Němců : 5

Pošta, telegram, stanice, škola, zdravotní obvod : Český Brod

Fara : Přistoupim

Přirážky : obecní 35 %

Jmění obce : 13.000 Kč kapitál a 12 korců pole

Dluhy : žádné

Obecní zastupitelstvo :

            Starosta : Bašta Frant.

            Radní : Belza Josef, Janeček Josef, Hybeš Josef

            Výbor : Bašta František, Hybeš Josef, Hybeš Václav, Poštolka Karel, Janeček

 František, Kolbaba Ferdinand, Havelka František

Virilista : Werner Hugo

Ustanoveno : 24. ledna 1910

Obecní sluha : Kořínek Josef

Velkostatek : (viz Kostelec nad Černými lesy)

Dvůr : Werner Hugo, správce

Hostinec : Rulc Karel (i kořal. a tabák)

Kovář a podkovář : Bouma Vojt.

Nájem polí : Bašta Frant.

Obchod pivem : Růžička Václav

              smíšeným zbožím : Kmochová Mar.

Obuvník : Sudý Rudolf

Truhlář : Ladíř Josef

Zahradnictví : Belza Josef

Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, I. díl, rok 1931 

Obec, 220 m. n. m

Okresní úřad a okresní soud : Český Brod

Krajský soud : Praha

750 obyvatel

Železniční stanice : 1 km

Pošta, telegram : Český Brod

Autobus : Český Brod – Kouřim,  Český Brod – Uhlířské Janovice

Cukrovary : Českobrodský cukrovar Pečecké rafinerie cukru

Elektrotechnické závody :  Procházka Josef, Tomášek František

Holiči : Král Jaroslav

Hostince : Hybeš František, Hybeš Josef

Kapelníci : Hybeš Bohumil

Konsumní spolek :  Konsumní spolek „Včela“

Kováři : Paclt František

Krejčí : Pastvírek Antonín

Máslo a vejce : Chvojka Václav

Obuvníci : Hlinák Josef, Martinek Josef

Pekaři : Jílek Antonín

Rolnící : Hrnčíř Josef, Janeček Josef, Relich Josef

Smíšené zboží : Hybeš Ladislav, Jílek Antonín, Machka Karel, Procházka Rudolf

Střižní zboží : Belza Josef

Švadleny : Juklová  Anna, Rusová Marie

Trafiky : Šedina ml. Alois

Truhláři : Fabián Antonín

Uhlí : Chybný Josef

Velkostatkáři : Státní výzkumná stanice zemědělská

Zahradnictví : Belza Josef, Novák Josef

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 - 1970

První písemná zmínka : 1289

Nadmořská výška : 217 m nad mořem

 

Rok :                Počet obyvatel :             Počet domů :

1850                 107                               -

1869                 244                               17                   

1880                 283                               23

1890                 323                               27

1900                 403                               31

1910                 502                               44

1921                 517                               51

1930                 813                               118

1950                 827                               154

1961                 807                               -

1970                 758                               173

 

 

            Liblický mlynář Klúček se dohodl na směně svého mlýna s mlynářem Vaňkem z Kozovaz. Tato směna nemohla být provedena pro různé právní překážky. Mezi mlynáři došlo k hádkám a nepříjemnostem  a jednoho dne se stalo, že mlýn v Liblicích „nočně od žhářův bude vypálem (Klúček) s těžka s ženú svú a dítkami z ohně ušěd“. Klúčkovi se podařilo zjistit, že mlýn mu vypálili Mikuláš mlynář z Klučova (který byl synem Vaňka z Kozovaz), Jan Vševhoda a Vaněk mlynář z Chrástu.

            Klúček se obrátil na správu našeho města a žádal o zajištění viníků, kteří byli náhodou právě přítomni v Českém Brodě. Městská rada mu delším jednání  vyhověla a podle tehdy platného práva byl dán klády žalobce Klúček, domělý žhář Mikuláš a Jan Vševhoda, který byl držen ve vazbě v jiné světnici. Páni radní objednali na druhý den ta. Jakmile se to Jan dozvěděl, „tu noc z vazby sě dobyv z města sě spustil“ a uprchl. Mikuláš ihned doznal, že mlýn vypálili a nabídl úplné vyrovnání škody, kterou požárem způsobili. Dohodl se s Klúčkem a zavázal se mu zaplatit 12 kop gr. Č., které poškozený požadoval. Vzájemně si odpustili „nechuti, kyselosti, nesnáze a jiné všechny věci“. Důležité bylo , že se ve smlouvě zavázal také otec Mikuláše, mlynář Vaněk z Kozovaz, že provede směnu mlýnů (přestěhuje se do Liblic a uvolní mlýn a bylt v Kozovazech) a zaručil se za náhradu škody Klúčkovi. Páni radní odpustili Mikulášovi jeho vinu, který jim totiž za žhářství“propadl hrdlem“.

            Mezitím se však vrátil uprchlý Vševhoda a dostavil se i  mlynář Vaněk z Chrástu. Městská rada vyslechla Jana, aby zjistila, kdo vlastně založil požár. Jan „tázán jsa o spálení, mluvil jest, že Vaněk z Chrástu s ním to učinil, z vůle a prosby veliké Mikuláše“. Dále uvedl, že Mikuláš prý chtěl, aby „Klúčka zamordovali“. Když to odmítl provést dohodli se, že jej vypálí. Mikuláš popřel výpověď Janovu a  tvrdil, že když přišel domů, říkal ženě „zlý zvon jsem tam slili, abychom Klúčkovi spálili“. Žena prý mu to rozmlouvala a Mikuláš řekl, že šel Janovi prosit, aby oheň nezakládal. Vševhoda „před námi (městskou radou) velmi odpíral, že by s ním o to nikdy nemluvil. Potom Vševhodovi i Vaňkovi z Chrástu milost jsme dali i odpustili, s Klúčkem je od týmiž úmluvami, jako s Mikulášem, smířivše. Stalo se dne 22. října 1441“.

Podle českobrodské „Liber memorialis …“

Dr. Karel Bednařík