Update cookies preferences Místní část Liblice - Český Brod - Poděkování
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Paní Hácové z Liblic za zapůjčení fotografií

Panu L. Velehradskému za věnování cd s výhledem z nových vysílačů "B" a z bourání starých vysílačů "A" a fotografií z nových vysílačů "B"

Paní Věře Vorlíčkové z čp. 114 za věnování historických fotografií fotbalistů Liblic

Panu Zdeňku Hybešovi za zapůjčení fotografií a různých dokumentů týkajících se Liblic

Paní Hellerové z Liblic čp. 129 za zapůjčení fotografie a pohlednice

Paní Anně Hybešové z Liblic z čp. 48 za zapůjčení fotografií 

Panu PhDr. Vladimíru J. Mrvíkovi Ph.D. z Muzea v Českém Brodě za poskytnutí fotografií týkajících se obce Liblic

Ing. Vladimíru Barešovi, řediteli SOŠ Liblice, za poskytnutí historických dokumentů školy

Manželům Jelínkovým za poskytnutí fotografie cukrovaru

Manželům Šimůnkovým za poskytnutí fotografií, poháru a odznaku 

Panu Stanislavu Šedinovi za poskytnutí historických fotografií.

Zaměstnancům Českého meteorologického ústavu v Brozanech

Vojenskému ústřednímu archivu, zejména pak Mgr. Miroslavu Jelenovi

Paní Janě Pšenicové za věrný přepis a překlad Gruntovních knih Liblic 

Panu Ladislavu Jeníkovi za umožnění zveřejnění obrázků ak. malíře Bořivoje Rambouska

Okresnímu archivu v Kolíně,  zejména pak panu Jaroslavu Pejšovi

Městskému kulturnímu a regionálnímu středisku Český Brod