Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů

Aktivní členové sboru dobrovolných hasičů v Liblicích v letech 1931 – 1947

 

Babka Pravoslav                                       Hybeš Josef    

Bartl                                                        Jandus Václav           

Bičák František                                        Jedlička Karel  

Bičák Václav                                            Kořínek František                       

Boháček Josef                                          Kozák K.                                   

Bureš Jaroslav                                          Kuklík J.                                    

Bureš Václav                                            Livín B.                                     

Černý Josef                                              Maxa Václav                            

Červinka Jaroslav                                      Moc Antonín                             

Červinka Josef                                          Pazderec František                   

Červinková Božena                                   Pazderec Oldřich                       

Diviš Rudolf                                             Polák Jaroslav                           

Doskočil V.                                              Polák Josef                                 

Dušek Josef                                             Procházka Josef                          

Fabián Antonín                                         Průcha                        

Gogela František                                       Relich Josef                                

Havelka Josef                                           Rezek Václav                            

Hlaváček  Josef                                        Rus Jaroslav                           

Homolka Vratislav                                    Řezáč Josef                            

Horák J.                                                  Salamánek Jiří                         

Houdek Josef                                           Staněk                        

Houžvička Karel                                      Šturma František                         

Hrdlička František                                    Urban František                          

Hrdlička Josef                                          Urban Václav                              

Hybeš František                                        Urbanová

 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 23.8.1931 ustavující valnou hromadou v hostinci Františka Hybeše čp. 20 jako 40. sbor župy Podlipanské.

  

V roce 1931 byli zvoleni:

Starosta sboru: Homolka Vratislav

Jednatel: Jandus  Václav

Pokladník: Hlaváček Josef

Zbrojmistr: Dušek Josef

Delegát na župní schůze: Gogela František

Samaritán: Boháček Josef

 

V roce 1935 byli nově zvoleni :

Zbrojmistr: Rezek Václav

Pokladník: Průcha

Knihovník: Jandus Václav

 

V roce 1946 dne 27.1. byli zvoleni :

Starosta: Houžvička Karel

Náměstek starosty: Josef Boháček

Náčelník: Josef Houdek

Jednatel: Havelka Josef

Vzdělavatel: Jaroslav Červinka

Členové výboru: František Urban, Josef Havelka a Jaroslav Polák

Náhradník: Josef  Relich

Zapisovatel: Václav Jandus

Revizoři účtu: Antonín Fabián st. A František Bruthans

 

V roce 1949 dne 6.2. byli nově zvoleni :

Starosta: Karel Houžvička

Jednatel: Václav Bureš

Vzdělavatel: Jaroslav Červinka

Pokladník, vedoucí samaritánů: František Urban

Náměstek starosty: Antonín Fabián

Velitel: Josef  Houdek

Zástupce velitele: Václav Rezek

Zbrojmistr: Zdeněk Vedral

Zástupce zbrojmistra: Pravoslav Babka

Členové výboru: Josef Řezáč, Jaroslav Polák a Josef Kuklík

 

Členové sboru k 26.1.1951:

 

Václav Bureš, František Bičák, Pravoslav Babka, Miroslav Bouma, Jaroslav Červinka, Antonín Fabián st., Karel Houžvička, Josef Houdek, Jaroslav Houdek, Josef Houžvička, Bohumil Hybeš, Josef Kuklík, Antonín Moc, Jaroslav Polák, Václav Rezek, Jaroslav Rus, Josef Řezáč, Jiří Salamánek, František Stejskal, František Urban, Zdeněk Vedral.

Celkem 21 členů.

 

V roce 1951 dne 23.3. nově zvoleni:

Náměstkové starosty: Václav Rezek a Josef Houžvička

Velitel: Václav Rezek

Organizační referent: Josef Houžvička

Zástupce velitele a výcvikový referent: Josef Řezáč

Pokladník a matrikář: Josef Hybeš

 

V roce 1953 dne 22.2. zvoleni:

Předseda: Karel Houžvička

Náměstkové předsedy: Josef Houdek a Josef Houžvička

Referent výcviku: Josef Řezáč

Jednatel a archivář: Jaroslav Rus

Pokladník a matrikář: Josef  Hybeš

Osvětový referent: Jaroslav Červinka

Referent samaritánské a zdravotní služby: František Urban

Velitel: Josef Houdek

Zástupce velitele: Josef Řezáč

Revizoři účtů: Antonín Fabián a Václav Bureš

 

V roce 1954 nově zvoleni:

Náměstek předsedy: František Urban

Jednatel: Antonín Fabián

Zbrojmistr: Zdeněk Vedral a František Stejskal

Kronikář: Jaroslav Polák

Hospodář: Josef Hybeš

Revizor účtů: Václav Morava a Jaroslav Rus

 

V roce 1955 dne 25.12. nově zvoleni:

Předseda: Karel Houžvička

Místopředseda: Antonín Fabián st.

Jednatel: Václav Bureš

Hospodář: František Urban

Osvětář: Jaroslav Červinka

Matrikář: Jaroslav Polák

Zbrojmistr: Jaroslav Moravec

Cvičitel: Josef Řezáč

Členové: Zdeněk Vedral, Bohumil Roleček, František Drábek

Revizoři: Jaroslav Rus a Václav Morava

 

V roce 1959 bylo jen 24 členů sboru.

 

Poslední zápis členské schůze před válkou je ze dne 25.2.1939 a následující první po válce je ze dne 7.11.1946. Úplně poslední zápis členské schůze je ze dne 31.10.1947.

 

V letech 1933 – 1934 byla postavena hasičská zbrojnice, která stála na pozemku dnešní mateřské školky v místech, kde mají děti dnes dřevěný domeček.

 

V roce 1934 padly návrhy na postavení pomníku padlým ve světové válce a bylo zahájeno jednání s legionáři z Českého Brodu ohledně tohoto pomníku, později bylo rozhodnuto, že se stavba odkládá na rok 1935. Proč nedošlo ke stavbě pomníku není nikde zmínka.

 

3.června 1934 byla slavnostně převzata stříkačka od továrníka Máry z Tábora, o jaký typ se jednalo jsem zatím nezjistila.

 

V roce 1950 bylo zakoupeno auto a upraveno pro dopravu mužstva i materiálu.

 

Byla vedena kronika, kterou měl přepsat do pamětní knihy profesor Miškovský z Českého Brodu, ale zda k tomu skutečně došlo se neví. Kroniku ani pamětní knihu sboru dobrovolných hasičů jsem nikde neobjevila, že by byla uložena v některém z archivů.

 

 

Záznamy o sboru dobrovolných hasičů převzaty ze Zápisů schůzí a Pamětních knih Liblic, které jsou uloženy v okresním archivu v Kolíně.