Update cookies preferences Místní část Liblice - Český Brod - Střípky o počasí
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střípky o počasí

Díky dochované kronice obce Lstiboř a její krátké vzdálenosti od Liblic jsem použila některé zápisy, abychom si mohli udělat alespoň malou představu o tom jaké počasí panovalo v dřívější době.

1929

V měsíci lednu a únoru r. 1929 byly velké mrazy -37° C.

1935

2. května bylo ráno -4°C.

Dne 24. května padaly při bouřce kroupy.

1937

Dne 26. ledna 1937 napadlo v noci tolik sněhu, že pravidelná dopravu autobusu z Kouřimi do Čes. Brodu na konci ledna a začátkem února vázla. Ranní autobus z Kouřimi po několik dní nejezdil. Obleva začala 3. února.

1938

Největší mrazy za celé zimní období byly 14. a 28. ledna 1938 -22°c.

V květnu přišly tuhé mrazy -16°C, že většinou květy stromů pomrzly.

Dne 12. září 1938 kol. 22. hodiny viděna polární záře.

1939

Dne 9. července 1939 byla veliká vichřice s bouří.

Za týden, dne 16. července opět v neděli ve 21. hodin byla taková bouře, že obloha střídáním blesků byla v jednom ohni. Bouře byla provázena silným deštěm a trvala 2 hodiny.

Dne 31.8. o 14 ½ hod. přihnala se od SZ prudká vichřice provázena bouří a krupobitím. Běhen ¼ hod. spadlo 30 mm vody. Váha krup velik. holub. vejce činila 2 dkg.

Zimní ráz počasí zahájen 28.XI. napadnutím prvního sněhu asi 15 – 20 cm, který trval až do 26. XII., kdy na Štěpána začalo opět pršeti. Od téhož dne až do konce roku 39 střídavé prášenice deště a sněhu. O vánocích tuhé mrazy  15 - 20°C, trvaly až do Nového roku.

1950

V zimě v roce 1950 napadlo 30 cm sněhu a mrazy nepřesahovaly 20 stupňů pod 0.

1979

Ještě 31. prosince 1979 do 22. pršelo, ale od 24. hod. začalo mrznout a padal sníh, napadlo ho 30 cm a někde až 50 cm a mráz byl 20 až 22 – 25 stupňů. Celý leden a únor sníh neslezl a mrazy se pohybovaly stále od 13 – 25 stupňů, krutá zima.

Tabulky tyto jsem převzala z kroniky obce Skramníky, kde se též kronikář p. Bohumil Hrubý  zmiňuje o Státní výzkumné stanici zemědělské v Liblicích a od roku 1924 zde měla působit agrometeorologická stanice.

Průměr ročních srážek je 611 mm z roků 1894–1925, 605 mm v letech 1924–1931 na stanici liblické. Vydatnost srážek během roku neobyčejně kolísá. Úhrn srážek mm v jednotlivých měsících 1924–1931:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

25

17

27

59

69

94

77

85

45

46

32

29

Podle liblických pozorování je sestavena tato tabulka:

 

 

Průměrná

Nejvyšší teplota

Nejnižší teplota

Počet dní

Počet

Roční

Rok

roční

 

dne

 

dne

s teplotou

dní

srážky

 

teplota

stupňů

 

stupňů

 

letní

s

v mm

 

stupňů C

c

 

C

 

25 C

mrazem

 

1924

7,9

32,5

4.VII.

-18,0

5.I.,14.I.

44

137

648

1925

9,0

32,3

11.VIII.

-19,4

5.XII.

27

101

546

1926

9,5

30,7

19.VII.

-19,5

20.I.

35

73

746

1927

8,9

31,8

1.VII.

-25,4

21.XII.

43

97

954

 

 

 

2.VIII.

 

 

 

 

 

1928

9,1

35,5

10.VI.

-14,0

2.I..

43

81

489

 

 

 

 

 

25.XII.

 

 

 

1929

7,4

34,6

18.VII.

-36,0

11.II.

47

117

555

1930

9,3

34,0

5.VII.

-11,4

20.XII.

39

91

470

1931

8,2

34,1

6.VII.

-14,2

10.II.

47

112

523

1932

8,8

32,5

21.VIII.

-17,5

29.II.

38

65

610

1933

8,0

33,8

28.VII.

-21,5

15.XII.

35

115

391

1934

10,5

31,6

19.VII.

-16,4

2.II.

72

53

469

1935

9,4

36,2

27.VI.

-18,3

6.III.

68

82

461

1936

9,3

31,0

27.VII.

-14,0

12.II.

43

77

600

1937

9,2

33,2

11.VI.

-12,2

27.I.

57

76

619

1938

9,25

32,9

20.VIII.

-16,0

18.XII.

37

56

649

 

Poznámky :

 

1929 – mrazy zničily ovocné stromy

1934 – obilí uschlo na poli (50%)

1935 – okopaniny a píce slabé, otava uschla

1936 – mokré žně

1937 – slušná úroda

1938 – dobrá úroda i žně

1940 – 30.X. napadlo 1 dm sněhu, mráz, řepa zamrzla

1942 – květen, červen mokrý, srpen, září bez deště